Individuele begeleiding

BestinZorg biedt ondersteunen aan mensen met een beperking of chronische psychische problemen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Wat bedoelen we met ondersteunen en begeleiding?

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een beperking. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Voorbeelden van begeleiding

 • bij het boodschappen doen
 • bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
 • om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
 • om de dag in te delen en dingen te ondernemen
 • bij het contact zoeken met mensen in de omgeving

Begeleiding in een vertrouwde omgeving

De begeleiding vindt plaats in uw eigen veilige en vertrouwde omgeving. Indien u naast onze begeleiding nog zorg ontvangt van een andere zorgverlener dan vinden wij het essentieel om hiermee de samenwerking aan te gaan zodat uw zorg voldoende geborgd en afgestemd is op uw zorgvraag. 


Intensieve begeleiding

BestinZorg heeft voor elke cliënt heeft een andere soort hulp nodig om de juiste ondersteuning te kunnen krijgen. Voor cliënten die een verslaving en/of zware psychotische aandoeningen kunnen intensieve begeleiding. georganiseerd worden.


Persoonlijke verzorging

Met behulp van persoonlijke verzorging kunt u geholpen worden met uw zelfzorg. Als u de zelfzorg met hulp niet meer zelf kunt uitvoeren, dan wordt dit van u overgenomen. Ook het stimuleren van zelfzorg of het aanleren van vaardigheden om de zelfzorg uit te kunnen voeren hoort onder persoonlijke verzorging. Onder zelfzorg valt onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en het verzorgen van uw huid.

Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne 

 • Wassen (geheel of gedeeltelijk, in bed, douche of aan de wastafel), haren wassen.
 • Opmaken van het bed bij een bedlegerige patiënt.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen, elastische kousen.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, hulp bij het aanleggen van een urinaal, hulp bij het op de po gaan, verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp en begeleiding bij onder andere: mond- en gebitsverzorging (waaronder prothese), scheren, hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, enz.)


Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp kan meer zijn dan alleen schoonmaken. Het gaat om ondersteuning bij of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die vanwege hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken. Daarom wordt de aanspraak aangepast naar 'huishoudelijke hulp'. 


Verpleegkundige zorg

Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een katheter. Ook het begeleiden van patiënten hoort onder verpleegkundige zorg. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij. Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgende. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden uitgevoerd. Tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een verpleegkundige.

Hulp bij medicijngebruik

 • Aanreiken van medicijnen.
 • Hulp bij innemen medicijnen.
 • Zalf/crème aanbrengen op een intacte huid, enz.

Hulp bij beweging en houding

 • Hulp en begeleiding bij transfers (bijvoorbeeld in/uit bed, bed-stoel, in/uit bad).
 • Hulp bij wisselliggingen.
 • Hulp bij houding in bed, stoel, enz.

Hulp bij huidverzorging

 • Reguliere huidverzorging.
 • Smetten voorkomen en verzorgen van smetplekken (roodheid en irritaties van de huid).
 • Voorkomen decubitus/verzorgen niet-open huid.
 • Verzorgen van stoma en andere onnatuurlijke lichaamsopeningen bij intacte huid, enz.

Hulp en begeleiding bij eten en voeding

 • Hulp bij het eten en drinken.
 • Toedienen van sondevoeding.

Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg richt zich op mensen die niet in staat zijn om zelfstandig in hun primaire levensbehoeften te voorzien door een combinatie van psychische en andere problemen, waardoor ze soms ernstige overlast veroorzaken. Deze zeer kwetsbare mensen hebben levensbrede ondersteuning nodig. Die kan bestaan uit o.a. activering, opvang, woonbegeleiding, beschermde woonvormen, medische zorg, herstelondersteuning, schuldhulpverlening en praktische administratieve en financiële ondersteuning.