Klachten

BestinZorg vindt het belangrijk dat uw begeleiding naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u, om wat voor reden ook, niet tevreden bent. U hebt dan het recht om een klacht of verbetervoorstel in te dienen.

Wat kunt u doen bij een klacht of verbetervoorstel?

Indien u een klacht of een verbetervoorstel heeft dan kunt u deze eerst bespreken met een van onze medewerkers. BestinZorg neemt uw klacht of verbetervoorstel serieus. U mag dan ook binnen 10 werkdagen een reactie van ons ontvangen. Als u een melding van een klacht of verbetervoorstel wilt maken kan dit schriftelijk 

( zie onderstaande klachtenformulier) of door telefonisch contact 

(085 1309 600) op te nemen met onze interne klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht ook sturen naar:

BestinZorg, Briandlaan 11-B 2037XE HAARLEM

Wat kunt u doen als u er met BestinZorg niet uitkomt?

Indien u ervaart dat er geen bevredigende oplossing geboden wordt, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een externe klachtenfunctionaris Quasir. Zie onderstaande formulieren of ga naar https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-voorleggen-aan-klachtencommissie/  

Deze onafhankelijke functionaris treedt op als bemiddelaar tussen u en BestinZorg. Onze interne klachtenfunctionaris kan u daarover informeren.

Wanneer de klachtenbehandeling door de externe klachtenfunctionaris niet naar een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is BestinZorg bij een -door de minister van VWS- erkende geschillencommissie aangesloten. 

Klachtenformulier BestinZorg         

    Klachtenformulieren, externe klachtenfunctionaris Quasir.