Missie

BestinZorg is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Onze missie is het verbeteren, herstel danwel het behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief goede, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren met tijd en aandacht voor onze cliënten. Wij willen een bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.


Visie

BestinZorg gelooft in de kracht van mensen met respect voor de eigenheid. Daar waar mogelijk zorgen wij ervoor dat mensen zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven. Dit doen we door de weerbaarheid van mensen te vergroten en te ondersteunen.

Samen met de cliënt stellen wij een zorgplan op om doelen te halen. BestinZorg werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan; zoals familie, vrienden, mantelzorgers, huisartsen of andere zorgorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom onze cliënten, waarbij de cliënt het middelpunt is. De kleinschaligheid van BestinZorg staat garant voor een snelle en doelgerichte zorgverlening. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van vaste medewerkers vanwege de meerwaarde van persoonlijk contact en vertrouwen.

Onze medewerkers zijn echte professionals, bevlogen, goed gekwalificeerd en ervaren. Ze zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop bij BestinZorg. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit.

BestinZorg vindt respect een kostbaar goed en tolereert daarom geen discriminatie op leeftijd, geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of levensstijl.