Psychische en sociaal-maatschappelijke begeleiding

Wij geloven dat ieder mens recht heeft om deel te nemen aan de samenleving en recht heeft op een betekenisvol leven.

Wanneer u een psychische of sociaal-maatschappelijke hulpvraag hebt, kan het voorkomen dat u ondersteuning of begeleiding zoekt. BestinZorg is er voor alle mensen met complexe psychische hulpvragen.

BestinZorg staat voor oprechte aandacht, optimaal maatwerk en zekerheid van aandacht thuis. Met de ambulante ondersteuning en begeleiding van BestinZorg, zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Wij nemen geen taken van u over maar ondersteunen en begeleiden u, zodat u zo zelfstandig mogelijk gaat wonen en leven.

Onze gespecialiseerde medewerkers bieden ambulante ondersteuning en begeleiding. Zij helpen u bij het organiseren van allerlei praktische zaken en trainen u in uw sociale en praktische vaardigheden. Zo krijgt u weer grip op uw dagelijks leven en kunt u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig blijven wonen. 

Ambulante ondersteuning en begeleiding is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld psychische of sociaal-maatschappelijke problemen, mensen met een vorm van dementie, mensen met een handicap of beperking of in een gezinssituatie waarbij specifieke hulp nodig is. Het doel is het bevorderen en/of behouden van zelfredzaamheid en het voorkomen van opname of verwaarlozing. Wij maken de doelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden voor u. U krijgt een vaste, gekwalificeerde begeleider die uit de buurt komt, veilig en vertrouwd.


Omdat BestinZorg een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de ondersteuning en begeleiding van onze cliƫnten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld:

  • Begeleiding bij terminale patiĆ«nten 

Hoeveel begeleiding u krijgt, hangt af van uw hulpvraag en indicatie. Onze begeleiding kan kortdurend of langdurend zijn. Samen met uw begeleider bespreekt u op welke gebieden u ondersteuning nodig heeft en stelt u samen een plan op.