Keurmerken

De beste zorg en begeleiding voor onze cliënten en voldoen aan alle kwaliteitseisen. Dat is dagelijks het streven van al onze medewerkers. Of ze nu in de directe zorg en begeleiding zitten, of werken in een ondersteunende dienst. Hier willen we ook op getoetst worden. Dit doen we dagelijks zelf met evaluaties in teamverband en jaarlijks of tweejaarlijks gebeurt dit door externe partijen door middel van een cliënt- of medewerkersonderzoek en een kwaliteitsaudit (HKZ). Ook externe organisaties keuren ons. Zo hebben wij de volgende keurmerken:

HKZ-keurmerk

BestinZorg heeft een HKZ-keurmerk. HKZ staat voor 'Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg'. Het keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit. BestinZorg heeft haar werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Om het certificaat te behouden, laat BestinZorg zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.


EMDR valt niet onder het HKZ-keurmerk van BestinZorg