Werkwijze en methodieken

Werkwijze en methodieken

Kom je bij ons in begeleiding, dan kijken we samen met jou hoe we zoveel mogelijk kunnen toewerken naar verbetering of het stabiel houden van jouw psychische situatie.

Begeleidingsproces

We volgen in je begeleiding een vast stappenplan op basis van jouw persoonlijke behoefte. Nadat we samen met jou vastgesteld hebben welke die is zetten we een 'ontwikkelings- of behoudtraject' uit. We voeren de daarin gemaakte afspraken uit om zo een verandering of ontwikkeling in gang te zetten.

In het begeleidingsproces werken we vanuit de gedachte 'zo gewoon mogelijk'. Dit betekent dat we eerst kijken naar wat jij allemaal kunt en nodig hebt. En we kijken naar wat anderen, zoals familie, vrienden (naastbetrokkenen), vrijwilligers, ontmoetingspunten of andere voorzieningen in de wijk, kunnen betekenen.

Begeleidingsdriehoek

Riwis Zorg & Welzijn streeft naar samenwerking tussen cliënt, begeleider en naastbetrokkenen. Deze samenwerking noemen wij de begeleidingsdriehoek. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de begeleiding en dus jouw kwaliteit van leven.
Ieder zijn eigen resultaat
Iedere cliënt behaalt uiteindelijk zijn eigen resultaat. Het resultaat kan divers zijn, bijvoorbeeld minder begeleiding, het ontwikkelen van nieuwe rollen of het behouden van vaardigheden.

Het begeleidingsproces wordt vakkundig uitgevoerd. Onze handelingen leggen we vast in het cliëntdossier en het begeleidingsplan. Hierdoor maken we ons handelen inzichtelijk. Het begeleidingsplan wordt per 2019 elk half jaar met jou geëvalueerd en bijgesteld.

Methodieken

Binnen het begeleidingsproces hanteren we twee basismethodieken:

Individuele Rehabilitatiebenadering

Het doel van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is mensen met beperkingen ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen. Dit zijn bijvoorbeeld: naar tevredenheid wonen en werken, dagbesteding hebben en zo min mogelijk professionele hulp.

We kunnen door verschillende onderdelen van de methodiek aansluiten bij de cliëntvraag of fase waarin de cliënt zit. Belangrijk onderdeel is het scheppen van een band. We willen vertrouwen opbouwen en elkaar leren kennen. Een ander onderdeel is het beoordelen/bespreken en ontwikkelen van doelvaardigheid. Een cliënt moet klaar zijn om een doel te stellen en de methodiek ondersteund hierin.
Het belangrijkste is het stellen van een doel. Als het doel is vastgesteld dan worden onmisbare vaardigheden en hulpbronnen in kaart gebracht en ontwikkeld.